Tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến đường nông thôn như: không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu, bia,… hiện nay vẫn diễn ra khá phổ biến. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn làm gia tăng tai nạn giao thông nếu không có những biện pháp xử lý kịp thời.

     Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn nông thôn cần thực hiện các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện và phóng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông; huy động lực lượng công an các địa phương tích cực tham gia bảo vệ trật tự ATGT,… Trong đó, giải pháp trọng tâm vẫn là tích cực tuyên truyền để người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn hiểu và tuân thủ nghiêm các qui định về đảm bảo ATGT. Bên cạnh đó là phải huy động tối đa các lực lượng tham gia công tác đảm bảo ATGT và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc đảm bảo ATGT tại địa phương mình.

     Với sự triển khai đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, tình trạng ATGT khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ được quan tâm nhiều hơn, hạn chế sự gia tăng tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông khu vực nông thôn nói riêng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh.