Chiều 22/6/2017, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi báo chí viết về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

     Nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới.

     Chủ đề của Cuộc thi là tập trung phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cùng với đó là những kết quả nổi bật, thành tựu, gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay về xây dựng NTM, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước. Ngoài ra, phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng NTM và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

      Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020. Cơ cấu giải thưởng xét tặng cho mỗi loại hình báo chí gồm: 1 giải A trị giá 15 triệu đồng, 2 giải B, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, 3 giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Các tác phẩm được xét chọn năm 2017, tính từ ngày 01/01- 20/10/2017