Sáng ngày 28-4, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.

     Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch và môi trường hành chính hiện đại, văn minh, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương.

     Trung tâm Hành chính công bước đầu đi vào hoạt động với 3 phòng nghiệp vụ là: Phòng hành chính - tổng hợp; Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Phòng giám sát, giải quyết khiếu nại. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

trungtam328042017021824.jpg

Cán bộ Trung tâm Hành chính công chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh

       Việc trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động là sự chuẩn bị cần thiết để hiện thực hóa quyết tâm chuyển biến thực sự trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi quan niệm từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp khi có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện đại góp phần xây dựng tỉnh Bình phước ngày càng phát triển.