Ngày 27/3/2017, Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su (Khối trưởng Khối Thi đua số 6) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đến dự hội nghị có bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; đại diện là lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của các sở, ngành và trường học thuộc Khối thi đua 6 và phóng viên các cơ quan báo, đài đến đưa tin Hội nghị.

      Trong năm 2016, phong trào thi đua Khối thi đua số 6 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ chí Minh, cùng nhau xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2017); công tác thi đua, khen thưởng đã được đổi mới theo hướng tích cực góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị Khối thi đua số 6.

        Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Cờ Thi đua cho tập thể Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su và Bằng khen UBND tỉnh cho 06 tập thể: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát Thanh và Truyền hình; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

17555421_1364265830263615_132780436_n.jpg

          Để phát huy tinh thần đại đoàn kết, các cơ quan đơn vị Khối Thi đua số 6 đã ký kết giao ước thi đua cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

17555444_728387410654557_294636847_n%20(1).jpg

          Năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Khối trưởng Khối Thi đua 6.