Ngày

Buổi

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2 (09/07/2018)

Sáng

07:30

Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (2 ngày, từ 09-10/7/2018).

Hội trường tỉnh

Q.GĐ Nguyễn Minh Bình

08:30

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức (Dự thảo báo cáo đã gửi qua mục Thông tin điều hành của ioffice).

Phòng họp trực tuyến VNPT Bình Phước

PGĐ Trương Đình Vũ (chủ trì), PGĐ Vũ Sao Sáng, Trưởng, phó, chuyên viên các phòng (mỗi phòng để lại 1 nhân viên ở lại trực phòng); Giám đốc, trưởng, phó phòng Trung tâm

Chiều

    

Thứ 3 (10/07/2018)

Sáng

07:30

Tham gia đoàn khảo sát dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Phước năm 2017-2018 (từ ngày 10/7- ngày 11/7).

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

TP.CNTT Nguyễn Thanh Phong

09:00

Làm việc với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng Phú về việc sử dụng tần số vô tuyến điện.

Phòng họp Sở

Phòng Thanh tra

Chiều

    

Thứ 4 (11/07/2018)

Sáng

06:00

Đi công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cả ngày).

Bù Đốp

TP. CNTT Nguyễn Thanh Phong; TP.TTBCXB Nguyễn Ngọc Hòa

08:00

Tham gia giám sát tình hình thực hiện công ước và Luật người khuyết tật trên địa bàn huyện Phú Riềng (cả ngày)

UBND xã Bình Tân;
UBND huyện Phú Riềng

PGĐ Vũ Sao Sáng

08:00

Thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền và dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh (từ ngày 11/7- ngày 12/7).

Công ty cổ phần viễn thông FPT

Theo Quyết định số 32/QĐ-STTTT ngày 28/5/2018

08:30

Dự họp xử lý Bưu phẩm, bưu kiện vô thừ nhận từ năm 2015 đến năm 2017.

Phòng họp lầu 4 - Bưu điện tỉnh

TP BCVT Lê Thị Phương Hoa

09:00

Dự diễn tập phòng thủ thử Khung tập Hội nghị Chỉ thị hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 11/7- ngày 13/7)

Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

PGĐ Trương Đình Vũ

Chiều

16:00

Họp Tổ thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với Báo Bình Phước - Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

PGĐ Trương Đình Vũ

Thứ 5 (12/07/2018)

Sáng

07:30

Dự Hội thảo tư vấn "Định hướng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Bình Phước"

Hội trường trụ sở Liên hiệp các hội (số 50, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Phú, Đồng Xoài, BP)

Q.GĐ Nguyễn Minh Bình; TP. CNTT

Chiều

    

Thứ 6 (13/07/2018)

Sáng

    

Chiều