Ông Nguyễn Minh Bình giữ chức quyền Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

BP - Ngày 4-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước giữ chức vụ quyền Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông. Ông Nguyễn Minh Bình được bổ nhiệm từ ngày 1-6-2018 cho đến khi HĐND tỉnh bầu là thành viên UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Bình nhận quyết định giữ chức quyền Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ: “Đồng chí Nguyễn Minh Bình được UBND tin tưởng và giao giữ nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau. Ở lĩnh vực nào đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với nhiệm vụ mới ở Sở Thông tin - Truyền thông, lãnh đạo tỉnh mong đồng chí tiếp tục lãnh đạo, đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, hữu ích và mang tính đột phá cao để ngành thông tin - truyền thông của tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Thanh Nga

Trích nguồn : http://baobinhphuoc.com.vn/Content/ong-nguyen-minh-binh-giu-chuc-quyen-giam-doc-so-thong-tin---truyen-thong-571910