Thực hiện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, các đơn vị hoạt động Bản tin, Website tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

   - Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

    - Tuyên truyền chấp hành các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

    - Tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

    - Tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới

    - Tuyên truyền Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

    - Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh

    - Tuyên truyền Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Thủ tướng Chính phủ

    - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

    Ghi chú: Các văn bản tuyên truyền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (http://ict-binhphuoc.gov.vn), tại mục: Văn bản điều hành – văn bản hướng dẫn.