A. TUẦN 07

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

(12/02)

8h00

Họp Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, Trung tâm.

Phòng họp Sở

BGĐ, lãnh đạo phòng, Trung tâm

 

Thứ Ba

(13/02)

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư

(14/02)

Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (đến hết ngày 20/02/2018). 

Thứ Năm

(15-02, 30 Tết)

Phó Giám đốc phụ trách Trương Đình Vũ trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.

Cùng trực: CVP Ngô Thị Nguyệt; PTP BCVT Hoàng Văn Hậu

 

Thứ Sáu

(16/02, mùng một Tết)

Phó Giám đốc phụ trách Trương Đình Vũ trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.

Cùng trực: TP BCVT Lê Thị Phương Hoa; CV Nguyễn Thị Hà

 

Thứ Bảy

(17/02, mùng hai Tết)

Phó Giám đốc Vũ Sao Sáng trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.

Cùng trực: PCTTr Lê Thị Lan Anh; CV Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

 

Chủ nhật (18/02, mùng ba Tết)

Phó Giám đốc Vũ Sao Sáng trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.

Cùng trực: CTTr Lê Nguyên Tánh; TP TTBCXB Nguyễn Ngọc Hoà; CV Nguyễn Thị Hoa Sim

 

B. TUẦN 08

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

(19/02, mùng bốn tết)

Trực giải quyết công việc đột xuất.

TPCNTT Nguyễn Thanh Phong; Bảo vệ Xuân Kháng

 

Thứ Ba

(20/02, mùng năm tết)

Trực giải quyết công việc đột xuất.

PCPV Nguyễn Mạnh Hà; Bảo vệ Xuân Kháng

 

Thứ Tư

(21/02)

8h00

Dự họp mặt đầu năm và chúc Tết toàn thể công chức, viên chức, nhân viên cơ quan.

Hội trường Sở

Toàn thể cơ quan

 

Thứ Năm

(22/02)

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu

(23/02)

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.