Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 như sau:

     1. Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 05 ngày, từ ngày 14/02/2018 (tức ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày 18/02/2018 (tức Mùng 3 tháng giêng năm Mậu Tuất).

     Do ngày 17/02 và ngày 18/02/2018 (tức là ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày 19/02/2018 và ngày 20/02/2018 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch).

       Như vậy, dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 07 ngày liên tục, từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng giêng năm Mậu Tuất).

     2. Công chức, viên chức và người lao động thực hiện treo cờ Tổ quốc tại nơi ở trong dịp Tết Nguyên Đán.

      3. Văn phòng Sở và đội tự vệ  cơ quan bố trí lịch trực cơ quan trong thời gian nghỉ tết, có điểm danh, chấm công để thực hiện chế độ làm thêm giờ cho công chức, viên chức trực tết đúng quy định.

        4. Giao Chi đoàn Sở vệ sinh cơ quan trước khi nghỉ Tết.