Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh Bình Phước và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bưu chính.Dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty BĐVN Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Vũ Hồng Thanh; Về phía tỉnh Bình Phước, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

 kyket16112017034733.jpg

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tổng Công ty BĐVN ký kết thỏa thuận hợp tác

    Tại buổi lễ, 2 bên đã ký kết hợp tác với 4 nội dung: Hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát; hợp tác trong khai thác dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là KT1) theo quy định của pháp luật; hợp tác trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ tài chính bưu chính; hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ phân phối - truyền thông.

23622476_287654604971878_1749899643003465567_n.jpg

Quang cảnh tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

    Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho rằng đây là một sự kiện ý nghĩa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (cụ thể là Cục Bưu chính) tiếp tục theo dõi, hướng dẫn hai bên thực hiện đầy đủ và chất lượng các nội dung đã ký kết. Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh phối hợp với Bưu Điện tỉnh thực hiện tốt các nội dung trong chương trình đã ký kết.

     Việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính và đổi mới mạnh mẽ nền hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, đảm bảo phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.