Ngày 13/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra (LTT) trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; đại diện Cục III - Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo thanh tra các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thị xã tham dự hội nghị.

 
Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra giai đoạn 2011 - 2017.
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 190 cán bộ, công chức, người lao động hoạt động trong ngành thanh tra. Trong đó, thanh tra cấp tỉnh có 29 biên chế với 6 phòng nghiệp vụ, văn phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra kinh tế - xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Ở các sở, ban, ngành tỉnh, mỗi đơn vị đều thành lập phòng thanh tra có 4 - 7 biên chế. Đối với cấp huyện, thị xã có 3 - 4 biên chế.
 
Thực hiện LTT năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các cấp đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thanh tra nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động thanh tra. Theo số liệu thống kê của ngành, trong 6 năm thực hiện LTT (7/2011 - 6/2017), các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai 1.141 cuộc thanh tra. Trong đó, có 486 cuộc thanh tra hành chính với 361 cuộc theo kế hoạch, 121 cuộc đột xuất và 6 cuộc thanh tra liên ngành; 655 cuộc thanh tra chuyên ngành với 14 cuộc thanh tra độc lập và 641 cuộc thanh tra có thành lập đoàn.
 
Kết quả, ngành thanh tra ban hành văn bản kiến nghị xử lý 904 tổ chức và 460 cá nhân vi phạm về kinh tế. Tổng giá trị sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý trên 39,332 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 33,235 tỷ đồng. Trong tổng số 1.141 cuộc thanh tra có 1.131 cuộc thanh tra đúng tiến độ và 10 cuộc thanh tra còn chậm so với kế hoạch.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành thanh tra tỉnh thời gian qua; đồng thời nêu lên những hạn chế của ngành như: Chất lượng thanh tra chưa cao, kết luận thanh tra chưa thật sự sát; một số cơ quan chưa nghiêm túc thực hiện thanh tra, còn thụ động, để kéo dài; các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm kết luận, quyết định xử lý về thanh tra chưa được xử lý nghiêm...
 
Để công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị ngành thanh tra tỉnh cần bám sát chương trình, kế hoạch; chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh trong công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh; chủ động đóng góp ý kiến, kiến nghị bổ sung đổi mới những nội dung về thanh tra cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác thanh tra trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực có nhiều dấu hiệu vi phạm; từng bước đổi mới phương thức, nội dung thanh tra; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra đủ tài, đức để phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn./.
Nguồn tin từ (http://www.binhphuoc.gov.vn)