Ngày 31/7/2017, Khối Thi đua số 6 đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 tại Trường Cao đẳng Nghề (Khối Phó). Đến dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh bà: Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng ban và lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của 11 đơn vị thuộc Khối thi đua 6.

      Tại Hội nghị, các đơn vị cùng nhau thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Khối Thi đua số 6; dự thảo quy định hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua số 6 năm 2017. Các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Khối Thi đua số 6 cũng như Quy định hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua số 6 năm 2017.

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, phong trào thi đua Khối thi đua số 6 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, cùng nhau xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, bảo hiểm xã hội, …theo hướng tích cực góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị Khối thi đua số 6 năm 2017.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã biểu dương thành tích của các cơ quan, đơn vị trong khối đã đạt được, tuy nhiên trong thời gian tới Khối 6 cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hơn nữa để phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 -2020.

20543089_1095868210546131_756487464_o%20(1).jpg

 Bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Khối trưởng) ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp ý của các đơn vị, đặc biệt là ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh, nhấn mạnh trong thời gian tới Khối Thi đua số 6 sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hơn nữa để phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 -2020.