Công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân và đã được xác định là một trong những giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình. Bởi vậy, trong thời gian qua, những hoạt động truyền thông, bao gồm việc xác định các thông điệp truyền thông, lựa chọn phương thức truyền thông, xây dựng các mô hình truyền thông luôn được xem là công việc quan trọng nhất trong các dự án phòng, chống bạo lực gia đình.

    Từ khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ra đời và có hiệu lực thi hành, công tác truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và sự tham gia mạnh mẽ của hệ thống thông tin đại chúng trên phạm vi toàn quốc. Điều đó đã từng bước tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.

    Công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình là một quá trình liên tục chia sẻ thông tin, kiến thức, thái độ, tình cảm và kỹ năng giữa người truyền và đối tượng tiếp nhận nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và chuyển đổi hành vi về bạo lực gia đình theo mục tiêu truyền thông đặt ra. Truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cần có những mô hình phù hợp.

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình đang tham gia tích cực vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình, chúng ta đang có các nhóm mô hình truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng như sau tồn tại:

    - Mô hình truyền thông theo chủ đề của từng chiến dịch truyền thông. Mô hình truyền thông này đang được áp dụng trên nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt vào dịp có các sự kiện lớn về lĩnh vực gia đình như Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11… dưới các hình thức truyền thông trực tiếp và gián tiếp, đa dạng về cách thức, phương tiện truyền tải.

    - Mô hình lồng ghép truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình với các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc các cấp và các bộ, ban, ngành chủ trì triển khai như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì. Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa do Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch chủ trì. Cuộc vận động xây dựng làng, bản văn hóa do chính quyền địa phương chủ trì. Mô hình xây dựng Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc do Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai…

   - Mô hình kết hợp truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình với hoạt động thường xuyên, cụ thể của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình ngay tại cộng đồng. Kết hợp truyền thông với các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực gia đình, truyền thông kết hợp với việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử gia đình cho các thành viên gia đình, tham vấn về tâm lý cho những kẻ gây bạo lực gia đình, nhất là các đối tượng người chồng.

   - Mô hình lồng ghép truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình vào sinh hoạt các câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi sáng tác văn học, thơ ca, vẽ tranh, diễn kịch với sự tham gia của chính người dân tại cộng đồng.

   - Mô hình giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường, giáo dục kỹ năng làm vợ làm chồng cho các gia đình trẻ, giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên.
    Tuy nhiên, các mô hình truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình nêu trên còn chưa có được sự chỉ đạo nhất quán, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các loại mô hình, đặc biệt là chưa phát huy được chính sức mạnh của những người trong cuộc, bởi vậy kết quả chưa cao.

    Ở các địa phương, các mô hình truyền thông sử dụng hầu hết các hình thức truyền thông để tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh đại chúng (báo chí, loa, đài,..); Lồng ghép vào sinh hoạt của các đoàn thể cơ sở; Lồng ghép vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;... Ngoài ra, còn một số hình thức khác như: tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, in tờ rơi/tài liệu phát đến tận tay người dân, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật phòng chống bạo lực gia đình.

    Trong các hình thức trên, có hai hình thức được tập trung nhiều nhất là tuyên truyền trên loa truyền thanh xã/phường/thị trấn và lồng ghép vào sinh hoạt của các đoàn thể. Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu, phân tích, trao đổi để tìm được các biện pháp có hiệu quả nhất.

 

Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 53
Lượt truy cập : 2007869
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe