Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bạo lực gia đình, mua bán người và ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong những năm tiếp theo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Chú trọng vai trò của mỗi gia đình và cộng đồng trong công tác phòng ngừa không để số người nghiện ma túy gia tăng, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy. Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bạo lực gia đình, mua bán người và phòng chống ma túy năm 2018 trên phạm vi toàn tỉnh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, bạo lực gia đình, mua bán người và phòng chống ma túy.

   Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 424/KH-STTTT ngày 28/6/2018 về việc tuyên truyền phòng chống tội phạm, bạo lực gia đình, mua bán người và phòng chống ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Với các nội dung thực hiện cụ thể sau:

     - Xây dựng chuyên trang tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL và phòng, chống bạo lực gia đình mua bán người và thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở.

   -Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

   - Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy.

   - Phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền nội dung phòng, chống ma túy trên ấn phẩm của mình với dung lượng và nội dung phù hợp, đặc biệt là vào “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “ Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”; Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

   - Theo dõi, kiểm tra thông tin đăng, phát về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo nội dung chính xác, kịp thời đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

   - Thẩm định, cấp giấy phép xuất bản Tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị xuất bản xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý theo quy định.

Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 55
Lượt truy cập : 2007870
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe