Ngày 09/2/2017, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bưu Điện tỉnh và các doanh nghiệp khai thác dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ BCCI. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, huyện, thị xã lập kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch. Nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính hoặc quy định hành chính có vướng mắc, bất cập thì tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

Tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh được kết nối mạng thông tin liên lạc để phối hợp trong việc chuyển phát tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho người dân.

Đối với Bưu điện tỉnh và các doanh nghiệp bưu chính khác cần nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ bưu chính, đặc biệt là việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 3991/BTTTT-BC ngày 11/11/2016 về việc phối hợp triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khảo sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị mình để lập kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá quy trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính hoặc quy định hành chính có vướng mắc, bất cập thì báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

Chủ động kết nối mạng thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (kết nối thông tin liên lạc đối với các cơ quan, đơn vị có trang bị phần mềm dữ liệu một cửa điện tử, Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử) để phối hợp trong việc chuyển phát tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sự bảo mật thông tin thuộc lĩnh vực ngành cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế chuyển phát của đơn vị có thể mở thêm Bưu cục trong phạm vi Trung tâm Hành chính tỉnh để phục vụ chuyển phát tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện nhất cho người dân.

Ngày 09/2/2017, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bưu Điện tỉnh và các doanh nghiệp khai thác dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ BCCI. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, huyện, thị xã lập kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch. Nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính hoặc quy định hành chính có vướng mắc, bất cập thì tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

Tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh được kết nối mạng thông tin liên lạc để phối hợp trong việc chuyển phát tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho người dân.

Đối với Bưu điện tỉnh và các doanh nghiệp bưu chính khác cần nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ bưu chính, đặc biệt là việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 3991/BTTTT-BC ngày 11/11/2016 về việc phối hợp triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khảo sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị mình để lập kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá quy trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính hoặc quy định hành chính có vướng mắc, bất cập thì báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

Chủ động kết nối mạng thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (kết nối thông tin liên lạc đối với các cơ quan, đơn vị có trang bị phần mềm dữ liệu một cửa điện tử, Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử) để phối hợp trong việc chuyển phát tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sự bảo mật thông tin thuộc lĩnh vực ngành cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế chuyển phát của đơn vị có thể mở thêm Bưu cục trong phạm vi Trung tâm Hành chính tỉnh để phục vụ chuyển phát tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện nhất cho người dân.

Lê Thị Phương Hoa

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 67
Lượt truy cập : 1936633
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe