Ngày 30/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1673/KH-BTTTT triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc.
   Theo đó, mục đích của công tác tổng kết sẽ nhân rộng được các mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, tôn vinh những địa phương, tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhiệt tình, sáng tạo, có những đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách. Thông qua quá trình tổng kết để nghiên cứu hoàn thiện những mô hình tổ chức Ngày sách Việt Nam phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng vùng, miền, địa phương trên cả nước, và nhằm góp phần nâng cao tri thức cộng đồng, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
    Nội dung tổng kết là đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam sau 5 năm thực hiện. Đồng thời, phân tích, chỉ rõ được những hạn chế, những việc chưa làm được trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. Đặc biệt, phân tích, đánh giá, ghi nhận và giới thiệu, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách trong cộng đồng. 
      Thời gian tổng kết của cấp xã, phường, thị trấn và cấp quận, huyện là vào quý III năm 2018, còn đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2018./. 

 

Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

tải về tải về
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 52
Lượt truy cập : 2007890
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe