Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1132/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. 

   Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan báo chí thuộc tỉnh thực hiện những nội dung sau:

   1. Tổ chức quán triệt Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đồng thời, lưu ý thực hiện một số quy định của Nghị định:

   - Về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

   - Về phân công, công khai người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn

   - Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

   - Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

   2. Tổ chức thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

   Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí thuộc tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

 

Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

tải về tải về
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 33
Lượt truy cập : 2040369
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe