Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận; nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức đối với công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của công chức, viên chức gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; Tăng cường đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân” và “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”

      Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác Dân vận của hệ thống chính trị với các nội dung như sau:

     1. Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đội ngũ công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới;  

     2. Gắn thực hiện công tác dân vận với việc đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của công chức, viên chức;

     3. Gắn thực hiện công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

     4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

     5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm của Ngành.

Nguyễn Thị Hà

xem kế hoạch xem kế hoạch
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Các bài cùng chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang online : 79
Lượt truy cập : 2040412
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe