Tạo phong trào sôi nổi, thiết thực trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng hoạt động trong từng lĩnh vực; Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của từng công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” trong giai đoạn mới; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, loại bỏ dần những cái lỗi thời, lạc hậu, hình thành những tập quán mới, văn minh, tiến bộ; mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Biểu dương, khen thưởng kịp thời những công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bằng các hình thức phù hợp và tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng con người Bình Phước có tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có lối sống văn hóa theo phương châm “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” và trở thành nét đẹp hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi và trong công sở.

     Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017 – 2020 với các nội dung như sau:

     1. Đối với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

     Luôn gương mẫu, lắng nghe, tận tâm, trung thực, tận tụy với công việc được giao, cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

    Người Đảng viên, công chức, viên chức phải là công bộc của dân, phải gần dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của dân, vì dân mà phục vụ, phải luôn chu đáo, niềm nở; giữ gìn vệ sinh chung cơ quan luôn tươi xanh, sạch, đẹp.

     2. Đối với Đoàn viên thanh niên, Đoàn viên Công đoàn

     Hăng hái thi đua lao động tiên tiến, xuất sắc, đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan giao.

     3. Ứng xử tại cộng đồng, khu dân cư

     Thực hiện tốt các quy định ở địa phương; thân thiện, lịch sự, giúp đỡ người tàn tật, người già yếu, neo đơn, phụ nữ có thai và trẻ em; sẵn sàng chia ngọt xẻ bùi bằng tấm lòng “Lá lành đùm lá rách”, tương trợ, giúp đỡ mọi người khi gặp việc không may, thiên tai bão lũ, hỏa hoạn; đoàn kết, chia sẻ, có ý thức bảo vệ giữ gìn cảnh quan, môi trường.

     Tích cực tham gia thực hiện các phong trào phát động ở địa phương; động viên mọi người trong thôn, ấp, khu dân cư nơi mình cư trú luôn đoàn kết phát huy dân chủ, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

     4. Ứng xử nơi công cộng

     Thân ái, đoàn kết, tôn trọng người cao tuổi, yêu quý trẻ thơ; chân thành giúp đỡ mọi người; không hút thuốc lá, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng.

     Sống có trách nhiệm, bình đẳng, cảm thông, chia sẻ khó khăn; sống thanh cao trong tư tưởng, thanh liêm với của cải vật chất của xã hội, thanh đạm trong cuộc sống, thanh nhã trong mọi cử chỉ, hành động, lịch thiệp trong mọi tình huống giao tiếp, ứng xử.

    Nâng cao đạo đức, lỗi sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Quy ước, hương ước ở nơi công cộng

     5. Ứng xử trong gia đình

     Giữ gìn nét đẹp truyền thống Gia đình Việt Nam, thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc với “Con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ”, “anh em hòa thuận, vợ chồng thủy chung”, phát huy lòng yêu nước, yêu quê hương, hiếu nghĩa, hiếu học, thuỷ chung, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Nguyễn Thị Hà

xem kế hoạch xem kế hoạch
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Các bài cùng chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang online : 76
Lượt truy cập : 2040409
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe