Từ 15/02/2018, Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có hiệu lực thi hành. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TT&TT.

    Thông tư 46 thay thế các quy định về tiêu chuẩn viên chức của các chức danh được quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02/6/1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin tương ứng với các chức danh quy định tại Thông tư 46; thay thế các quy định về các ngạch công chức và ngạch viên chức tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức tương ứng với các chức danh quy định tại Thông tư 46.

     Thông tư 46 quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim từ hạng I đến hạng VI. Trong đó, tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp là: Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về TT&TT; trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp, không lạm dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để trục lợi; đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ; có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ.
Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ viên chức chuyên ngành TT&TT trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm: Rà soát vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng trong các đơn vị thuộc thẩm quyền mình quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp; Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng trong các đơn sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyễn Thị Hà

tải thông tư tại đây tải thông tư tại đây
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Các bài cùng chuyên mục
Thống kê truy cập
Đang online : 104
Lượt truy cập : 2004401
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe