Tỉnh Bình Phước là tỉnh biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, số lượng dân cư tự do đông; tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều đường tiểu ngạch qua lại có nhiều Casino - trường gà, người dân Việt Nam qua Campuchia làm ăn, thăm thân nhân và đánh bài rất đông. Vì vậy, tình trạng tội phạm mua bán người khá phức tạp. Hoạt động của loại tội phạm này rất đa dạng như: Lợi dụng phụ nữ, trẻ em ở các vùng nông thôn, miền núi đe dọa giết người, hành hung, bắt cóc phụ nữ, trẻ em; Lợi dụng sơ hở của pháp luật để nhận con nuôi xuất khẩu lao động, du lịch để buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

   Để tăng cường công tác đấu tranh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi liên quan đến hoạt động buôn bán người trên đại bàn tỉnh. UBND tỉnh và các ngành chức năng đã ban hành các văn bản thực hiện công tác phòng chống mua bán người như: Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/3/2016 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động mua bán người gian đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 09/02/2018 về Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018; Kế hoạch số 110/KH-BTV ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 “Truyền thông phòng chống mua bán người tại cộng đồng” thuộc Đề án 1 “Truyền thông phòng chống mua bán người” đến năm 2020 trong Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 14/KH-CAT, ngày 13-12-2012 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người đến năm 2015;…

   Theo đó, các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp với nhau và các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác, phòng ngừa ngăn chặn và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; phương thức thủ đoạn hành động của tội phạm, kịp thời biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm buôn bán người.

Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 51
Lượt truy cập : 2007885
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe