"Bác ơi, tim Bác mênh mông thế,

Ôm cả non sông, mọi kiếp người"

       Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu - là con người vĩ đại, không chỉ dân tộc ta, bè bạn ta, nhân dân thế giới tôn kính mà ngay cả kẻ thù cũng phải nể phục. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

     REDSVN-HoChiMinh-10.jpg

                                       Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951 (Ảnh: Sưu tầm)

        Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta nhận thấy không chỉ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, mà còn phải học tập và làm theo cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Chính vì vậy, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

       So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,.., đồng thời cần kết hợp "xây" đi đôi với "chống": Cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt phải đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hiện tượng vi phạm Điều lệ Đảng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

        Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực hiện nay có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn đang tìm cách chống phá cách mạng và Đảng Cộng Sản Việt Nam; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trên Biển Đông ngày càng gay gắt hơn. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là công việc hết sức cần thiết, vô cùng quan trọng đối với tất cả nhân dân Việt Nam, là nền tảng tinh thần vững chắc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,./.  

Nguyễn Thị Hà

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 65
Lượt truy cập : 2004341
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe