Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc

        Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ quan của cán bộ công chức, viên chức và người lao động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả về phong trào góp phần đẩy mạnh phong trào trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, dữ gìn an ninh trận tự, an toàn xã hội trong toàn cơ quan; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp lực lượng Công an với cơ quan. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ, các tổ chức đoàn thể chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

      Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực ANTT; phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ quan liêu, tham nhũng, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù định lợi dụng mạng Internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các trang thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạt, kích động, phá hoại gây rối nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động khơi dậy ý thức tự giác chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương.

       Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác bảo vệ An ninh tổ quốc, bảo vệ trận đảm trận tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; làm tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm. Tích cực tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia luật an toàn Giao thông đường bộ, chương trình phòng chống ma tuý, Luật bình đẳng giới, Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em,…Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh và Bảo vệ bí mật Nhà nước, không để xẩy ra lộ lọt thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước và của đơn vị, cá nhân ra ngoài; coi trọng việc quản lý, sử dụng các phương tiện truyền thông, thông tin như cổng USB, Internet; cảnh giác những hiện tượng tuyên truyền, truyền bá, kích động trái với quy định của Đảng và Nhà nước, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện xấu bất thường trong cơ quan.

      Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các biểu hiện vi phạm để uốn nắn giáo dục phê bình kỷ luật, đồng thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong phòng trào bảo vệ ANTT trong cơ quan.

Đỗ Thị Vân

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 35
Lượt truy cập : 1966872
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe