Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh, giữa người bệnh với cơ sở y tế. Để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngày 15/7/2011, Bộ Y tế đã xây dựng “Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2011-2020” .

    Theo “Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2011 -2020”của Bộ Y tế, nước ta hiện có hơn 1.100 bệnh viện. Để đạt mục tiêu đến năm 2020, 80% tuyến bệnh viện Trung ương và 60% bệnh viện tỉnh triển khai hoạt động công tác xã hội thì phải cần hàng nghìn nhân viên làm nghề công tác xã hội chuyên nghiệp. Mục tiêu cụ thể của Đề án là: Nâng cao nhận thức và cam kết thực hiện của các cấp lãnh đạo, các cơ sở Y tế,công chức, viên chức Y tế trong toàn ngành y tế về vị trí, vai trò và việc hình thành, phát triển nghề CTXH trong CSSK; Xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình tổ chức của hoạt động CTXH trong một số bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh; Ban hành văn bản hướng dẫn, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm duy trì và phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế; Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, tài liệu tham khảo nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nội dung CTXH trong CSSK cho các nhóm đối tượng có liên quan trong toàn ngành; Đào tạo và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng CTXH cho đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên y tế, dân số ở các cấp. Phấn đấu Đến hết năm 2015 sẽ có 100% nhân viên CTXH chuyên trách và bán chuyên trách ở các mô hình điểm, 40% cán bộ lãnh đạo các cơ sở Y tế tuyến Trung ương, 30% cán bộ lãnh đạo các cơ sở Y tế tuyến tỉnh, 60% nhân viên y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh… đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CTXH. 
    Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra các hoạt động cụ thể như: Khảo sát thực trạng về nhu cầu triển khai CTXH trong ngành Y tế; Tham quan học tập kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và trong khu vực (Philippin và Úc..); Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về vai trò của CTXH trong CSSK; Thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2011-2020; Xây dựng Đề án và kế hoạch triển khai thực hiện của Ngành; Tổ chức các Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án; Tiến hành kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện; Tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động trên; Tổ chức các hội thảo CTXH trong các lĩnh vực của ngành Y tế. Đặc biệt, Đẩy mạnh truyền thông về vai trò của CTXH trong CSSK nhân dân qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tăng cường tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng CTXH cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên y tế, cán bộ dân số ở các cấp….
    Công tác xã hội là nghề tuy còn mới mẻ ở nước ta, song lại có vai trò rất quan trọng và cần thiết đối với lĩnh vực đời sống xã hội. Hoạt động công tác xã hội ở bệnh viện không chỉ có vai trò hỗ trợ bệnh nhân mà còn hỗ trợ thầy thuốc giảm bớt áp lực công việc, nâng cao hiệu quả điều trị, chất lượng dịch vụ cũng như làm gia tăng sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ Y tế. Do đó, phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn.

Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 56
Lượt truy cập : 2007872
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe