Ngày 19/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

    Nghị quyết thông quá mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước rất cụ thể (đính kèm trong Nghị quyết), đối tượng áp dụng Nghị quyết là các cơ quan , đơn vị có trách nhiệm trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

    Theo đó việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

    Nghị định được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 12/7/2017 và có hiệu lực ngày 22/7/2017.

Nguyễn Thị Hà

tải Nghị quyết tại đây tải Nghị quyết tại đây
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 50
Lượt truy cập : 1998088
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe