Ngày

Buổi

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2 (16/07/2018)

Sáng

07:30

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 (hết tuần).

Trường quân sự tỉnh (Ấp 6, xã Tân Thành, tx Đồng Xoài, Bình Phước)

PCVP Nguyễn Mạnh Hà; PTP BCVT Hoàng Văn Hậu

08:00

Họp toàn cơ quan rà soát, đánh giá việc áp dụng Văn phòng điện tử (VP chuẩn bị nội dung).

Hội trường Sở

Toàn thể CCVC

09:00

Họp thống nhất danh mục dự án cntt 2018 và 2019, 2020, 2021 (thành phần như giao ban, phòng CNTT chuẩn bị nội dung).

Hội trường Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

09:30

Họp bàn thành lập tổ công tác BCĐ 94, chọn tên facebook cơ quan; thành lập các nhóm làm việc trên mạng xh.

Hội trường Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

Chiều

13:30

Họp triển khai một số công việc mới liên quan mảng thông tin đối ngoại (Phòng TTCBXB chuẩn bị nội dung).

Phòng họp Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

15:00

Rà soát tồn động của các phòng (VP chuẩn bị nội dung).

Phòng họp Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

19:00


Họp đề án 999, tinh giản biên chế (VP chủ trì, KHTC phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo).

Phòng họp Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

Thứ 3 (17/07/2018)

Sáng

08:00

Nghe báo báo quy trình, thủ tục thực hiện 1 dự án CNTT (Sáng - PGĐ báo cáo).

Phòng họp Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

09:00

Nghe báo cáo sự cần thiết thành lập Ban quản lý dự án công nghệ thông tin (Anh Vũ - PGĐ báo cáo).

Phòng họp Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

10:00

Nghe báo cáo kế hoạch, nội dung dự án Khung kiến trúc chính quyền điệntử (Hoàng - Trung tâm báo cáo).

Phòng họp Sở

BGĐ; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; BT Chi đoàn

Chiều

14:00

Dự họp bàn công tác phối hợp triển khai ứng dụng CNTT theo Quyết định số 117/QĐ-TTg.

Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

QGĐ Nguyễn Minh Bình;
TP.CNTT, GĐ TTCNTTTT

Thứ 4 (18/07/2018)

Sáng

11:15

Quyền Giám đốc đi công tác Hà nội đến hết tuần.

  

Chiều

13:30

Học Nghị quyết Trung ương 7.

Đảng ủy các cơ quan tỉnh

Đảng viên (Trừ các đ/c đã học tại Tỉnh ủy)

Thứ 5, Thứ 6

(19-20/7/2017)

PGĐ Trương Đình Vũ; Vũ Sao Sáng làm việc tại cơ quan.

Văn Phòng

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 15
Lượt truy cập : 2040351
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe