Nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ đạo, hướng dẫn cung cấp thông tin liên quan cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       Ngày 05/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 302/KH-STTTT tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước với các nội dung chính sau:

         - Về nội dung tuyên truyền

       + Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước;

       + Tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu; định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới.

       + Đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến việc xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

      + Tuyên truyền các gương điển hình thực hiện tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       - Về hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin

     Thông qua các tin, bài, ảnh, phóng sự, ký, ghi chép, truyện ngắn, thơ..... tuyên truyền trên các phương tiện sau:

      + Trên các ấn phẩm của Báo Bình Phước, Tạp chí  Khoa học và Thời đại, Tạp chí Văn nghệ.

      + Trên sóng phát thanh - truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

      + Trên sóng phát thanh của các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

      + Trên trang thông tin điện tử và các xuất bản phẩm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

     Qua đó, đề nghị các cơ quan cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh, đơn vị liên quan phối hợp triển khai đạt hiệu quả.

 

Phạm Thị Hồng Lợi

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 76
Lượt truy cập : 1936652
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe