Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan cùng nhau lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước; thi đua thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh năm 2016; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của công chức, viên chức; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 237/KH-STTTT ngày 20/11/2016 về phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước; thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với các nội dung thi đua như sau: 

       - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

       - Phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản nhằm tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

       - Giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; công chức, viên chức chấp hành Luật giao thông đường bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức và người lao động; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, không để xảy ra điểm nóng, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

       - Tiếp tục phát động thi đua gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

       - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2016, tạo tiền đề quan trọng để triển khai phong trào trong những năm tiếp theo.

       - Quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước, thực hiện nghiêm quy trình và công khai các thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả" trong đội ngũ công chức, viên chức; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

       - Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng. Kịp thời khen thưởng những công chức, viên chức năng động, sáng tạo, tham mưu được những giải pháp hay, giải quyết được những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đồng thời nghiêm khắc xử lý những trường hợp công chức, viên chức chây lỳ, làm việc thiếu trách nhiệm, hiệu suất và hiệu quả công việc kém.

        Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ là cơ sở để đánh giá công chức, viên chức và tiến hành bình xét khen thưởng năm 2016 , đồng thời được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị  sơ kết, tổng kết ngành năm 2016./.

 

Nguyễn Thị Hà

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 66
Lượt truy cập : 1998107
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe