Ngày 05/7/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số  1090/QĐ-BTTTT về phê duyệt Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính Phủ.

    Theo đó, Đề án đặt ra 04 chỉ tiêu như sau: Đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người; Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm (địa bàn có nhiều vụ việc xảy ra, có nhiều nạn nhân bị mua, bán trở về hoặc có nhiều nguy cơ) có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã trên toàn quốc có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người; Từ năm 2017, thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp Trung ương và cấp tỉnh ít nhất 1 lần/tháng; Đến năm 2020, đạt 75% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi từ 14-60 tuổi, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người.

    Các hoạt động của Đề án, gồm: Tiểu đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng”; Tiều đề án 2: “Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng’’. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho mọi tầng lớp nhân dân về phòng, chống mua bán người, để mọi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và chủ động tích cực phòng ngừa góp phần giảm nguy cơ mua bán người. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2020.

Khúc Nguyễn Ngọc Vinh

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 52
Lượt truy cập : 2007868
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe