Đó là nội dung Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh

Theo đó, mục tiêu chung được đưa ra là phát triển nghề công tác xã hội trở thành một nghề phổ biến ở Bình Phước; phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ xã hội và kết nối trợ giúp cho các đối tượng yếu thế tại cộng đồng; nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đáp ứng yêu cầu can thiệp, trợ giúp đối tượng; từng bước phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đa dạng, toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2018 gồm :

Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể, cá nhân trong việc thực hiện phát triển nghề công tác xã hội. Phát triển và cơ cấu mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thành hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng phát hiện sớm, can thiệp, trợ giúp kịp thời những người dân có vấn đề xã hội; tiếp nhận đối tượng trong trường hợp khẩn cấp, ngắn, dài hạn; hỗ trợ tư vấn, trợ giúp, chăm sóc và phục hồi đối tượng tại gia đình, cộng đồng.

Khuyến khích xã hội hóa, huy động sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội vào việc đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân. Phát huy đa dạng các hình thức từ thiện, nhân đạo phi chính phủ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận để hỗ trợ, chăm sóc đối tượng dựa vào cộng đồng, tạo điều kiện, cơ hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Chủ động ứng phó và hạn chế các tác động xấu của thiên tai nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong mọi điều kiện. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người dân, nhất là đối tượng yếu thế và trẻ em bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống; tổ chức hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, cứu giúp lẫn nhau khi gặp thiên tai.

Hoàng Văn Hiếu

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 61
Lượt truy cập : 2007877
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe