Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

      Theo Quyết định, xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 là xã đáp ứng các điều kiện của 04 nội dung sau: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, Internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

      Tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 được hiểu như sau: Điểm phục vụ bưu chính là điểm giao dịch của các doanh nghiệp bưu chính để chấp nhận, phát thư, gói, kiện hàng hóa; Điểm phục vụ dịch vụ viễn thông, internet công cộng là điểm do doanh nghiệp viễn thông trực tiếp quản lý, khai thác để cung cấp dịch vụ viễn thông, internet cho người sử dụng (bao gồm cả các đại lý dịch vụ viễn thông, internet của doanh nghiệp viễn thông); Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị tăng; Đài Truyền thanh xã là Đài Truyền thanh do ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý nhân sự, máy móc thiết bị, kinh phí và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đài Truyền thanh xã phân thành hai loại theo phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh: Hữu tuyến (qua dây dẫn) và vô tuyến (qua tần số tuyến điện); Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền xã.

      Tại Quyết định, cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể về điều kiện đạt tiêu chí thông tin và truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của các tổ chức, cộng đồng từng xã và các quy định quản lý chuyên ngành về thông tin và truyền thông. Tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc xét, công nhận xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông tại địa phương; Hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động địa bàn thực hiện tiêu chí theo quy định. Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông tại địa phương cho Bộ TT&TT theo quy định.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ký và thay thế Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí Ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

 

 

Nguyễn Thị Hà

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 98
Lượt truy cập : 2040429
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe