Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua các phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhiệm vụ chuyên môn, giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017; tiếp tục thực hiện năm An toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.

    Theo đó Bình Phước thực hiện nội dung phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018”  gồm các nội dung cụ thể:

     Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2018.

     Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

     Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho công chức, viên chức; tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

     Thực hiện nghiêm túc quy định về việc không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, xác định việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức.

      Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến,, giáo dục pháo luật về TTATGT tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, đồng bào dân tộc, vùng sau, vùng xa; xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

     Phong trào thi đua được triển khai đến hết ngày 31/12/2018, theo đó các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang quản lý, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến tận cơ sở, coi phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động lực mạnh mẽ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Nguyễn Thị Hà

tải kế hoạch chi tiết tại đây tải kế hoạch chi tiết tại đây
  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Thống kê truy cập
Đang online : 53
Lượt truy cập : 2007901
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe