Mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/23/2017 10:18:57 AM
Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình
7/23/2017 10:17:06 AM
Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
2/28/2017 10:37:51 AM
Luật Sở hữu trí tuệ
12/5/2016 3:38:31 PM
Luật Quảng cáo
12/5/2016 3:35:25 PM
Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13
10/17/2016 8:01:12 AM
Luật dân sự
9/30/2016 1:33:41 PM
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

8/10/2016 5:19:45 PM
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước.
Thông tư Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
7/8/2016 10:07:11 AM
Thông tư Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
7/8/2016 10:04:06 AM
1  2   3   4   5   6   7   Trang sau
Thống kê truy cập
Đang online : 102
Lượt truy cập : 1530590
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe