Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
3/14/2018 3:31:14 PM
Ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.
24/2017/TT-BTTTT
11/29/2017 4:08:17 PM
Ban hành "Quy chuẩn quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"
25/2017/TT-BTTTT
11/29/2017 4:04:54 PM
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến"
26/2017/TT-BTTTT
11/29/2017 4:02:10 PM
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT"
28/2017/TT-BTTTT
11/29/2017 3:59:53 PM
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"
29/2017/TT-BTTTT
11/29/2017 3:57:13 PM
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku"
35/2017/TT-BTTTT
11/29/2017 3:50:32 PM
Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
23/2017/TT-BTTTT
10/12/2017 8:24:16 AM
Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
22/2017/TT-BTTTT
10/12/2017 8:22:11 AM
Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
21/2017/TT-BTTTT
10/12/2017 8:19:35 AM
Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông
1  2   3   4   5   6   7   8   9   Trang sau
Thống kê truy cập
Đang online : 96
Lượt truy cập : 2004376
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe