02/2018/TT-BTTTT
5/4/2018 10:48:09 AM
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”
Thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh
4/4/2018 4:37:16 PM
Tiêu chuẩn viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim
4/3/2018 2:23:05 PM
27/2018/NĐ-CP
3/14/2018 2:56:07 PM
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
04/2017/TT-BTTTT
8/23/2017 8:55:23 AM
Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835MHz, 869-915MHz, 1710-1785MHz, 1805-1880MHz, 1920-1980MHz, 2110-2170MHz.
02/2017/QĐ-TTg
8/23/2017 8:46:40 AM
Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
12/2017/TT-BTTTT
8/23/2017 8:33:54 AM
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.
Thống kê truy cập
Đang online : 16
Lượt truy cập : 2040220
Liên kết web
| thi cong bang hieu quang cao | cong ty dich vu seo | bang hieu hop den | laptop chuyen do hoa gia re | thi cong phong karaoke | ban laptop cu | bao cong nghe | thiet ke web | camera ngụy trang giá rẻ gia re | may dong phuc | đàn piano | dau ghi camera | phat am tieng anh chuan | ban ghe da | hoc thiet ke web | cong nghe in chuyen nhiet | van chuyen hang di thuy sy | tinh dầu oải hương | Tinh dầu treo xe