Tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Theo đó ngày 27/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND tỉnh ngày 01/11/2016 về việc tuyên truyền Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Xem thêm...

Thống kê truy cập
Đang online : 14
Lượt truy cập : 1367910
Liên kết web